M63P11A 1 / 300 x 600 mm

埃瓦尔√赫塔菲谁能赢:M63P11A 卡拉拉銀

系       列超亮廚衛墻磚
紋       理石材紋理
釉面工藝亮面(一石十二圖)
使用場景衛生間,廚房,陽臺等空間
主要規格300 x 600 mm
產品特性